Menu Home

OFAC updates – Hong Kong, Counter Terrorism, Iran updates, Global Magnitsky removals

Today, OFAC removed the following two Global Magnitsky listings: NAUTIKACENTAR D. O. O. (a.k.a. NAUTIKACENTAR DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA DJELATNOST MARINA, TRGOVINU I USLUGE), Zdravka Kucica 43, Rijeka 51000, Croatia; Organization Established Date 01 Jan 2000; V.A.T. Number HR12533377925 (Croatia) [GLOMAG] (Linked To: VESELINOVIC, Zharko Jovan). NAUTIKACENTAR DRUSTVO S […]